RODO/Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

KDO Jasiewicz Spółka Jawna
Ul. Franciszka Kotuchy 10
41-946 Piekary Śląskie

Tel: +48 32 381 05 18
E-mail: daneosobowe (małpa) kdo.com.pl

NIP: 4980233808
REGON: 240951241
KRS: 0000543903

Możecie się Państwo kontaktować z nami telefonicznie, mailowo lub listownie.

Skąd posiadacie moje dane?


Państwa dane osobowe zostały nam przekazane podczas nawiązywania współpracy między nami. Mogło mieć to miejsce przy przesyłaniu zapytania ofertowego, zamówienia lub podczas kontaktów handlowych w formie elektronicznej lub osobiście.

Jakiego rodzaju dane posiadacie?


Posiadamy dane potrzebne do prowadzenia współpracy między naszą firmą a Państwem. W odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są to dane rejestrowe dostępne w rejestrze przedsiębiorców.

Dane osobowe pracowników firm obejmują tzw. dane „służbowe” takie jak imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.

Nie posiadamy danych wrażliwych.

Dlaczego przetwarzacie moje dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy lub działań na Państwa żądanie (np. przygotowanie oferty handlowej).

Ponadto z przepisów prawa wynika obowiązek przetwarzania niektórych danych osobowych m.in. w celach rachunkowych i podatkowych. 

Podstawa prawna: Art 6 ust 1 lit b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Czy moje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom?


Dane osobowe przekazujemy tylko w zakresie koniecznym do przetwarzania w naszym imieniu. Mowa tu np. o biurze rachunkowym, przewoźnikach, firmie hostingowej.  Ponadto według przepisów prawa jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej podczas kontroli organów publicznych.

Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?


Nie wymagamy podawania danych osobowych, lecz może to uniemożliwić współpracę między nami. Gromadzimy tylko dane konieczne do skutecznego kontaktu i realizacji współpracy.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?


Dane przetwarzamy przez okres trwania współpracy oraz po upływie tego okresu w celach roszczeniowych/reklamacyjnych. Ponadto dane są przechowywane w celu spełnienia wymogów prawnych np. obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej.

Jakie prawa mi przysługują?

W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych, jak również ograniczenia przetwarzania.

Ponadto macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważacie że przetwarzamy dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Czy przetwarzacie dane osobowe w sposób zautomatyzowany (profilowanie)?


Nie przetwarzamy danych osobowych w ten sposób.

 

Informacja o plikach cookies

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki  krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowanie osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.

Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, proszę skorzystać z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Opera

Apple Safari

Niniejsza strona w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, ID sesji oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.

Ciasteczka zapisywane przez Mapy Google wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz miejsc zaznaczonych na mapie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania ciasteczek oraz polityki prywatności przez wymieniony serwis proszę odwiedzić stronę http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/