Unifrax

Wysokotemperaturowe materiały izolacyjne

 

Maty włókniste

Fiberfrax Durablanket są produkowanymi z włókien ceramicznych, zwartymi, odpornymi na przerwanie lekkimi, elastycznymi materiałami izolacyjnymi. Mechaniczne związanie tych włókien wzmacnia ich wytrzymałość na rozerwanie i zwiększa trwałość powierzchni. Maty te charakteryzują się niewielką przewodnością cieplną oraz doskonałą odpornością na szoki termiczne i pochłanianiem dźwięku.

 

 

 

Papier izolacyjny

Papier izolacyjny Unifrax 1600 jest produkowany z polikrystalicznych włókien ceramicznych i specjalnie dobieranego spoiwa. Papier ten posiada wysoką odporność chemiczną oraz wytrzymuje szoki termiczne i temperatury do 1600 oC. Charakterystyczne dla tego papieru są długie włókna z niską zawartością ziaren, niską gęstością, wysoką wytrzymałością i dobrą elastycznością, co umożliwia łatwe cięcie i obróbkę

 

 

Włókna ceramiczne luzem

Włókno ceramiczne Fiberfrax są bazą wszelkich produktów serii Fiberfrax. Produkowane o różnej długości i rozdrobnieniu. Posiadają odporność na wysoką temperaturę, mała przewodność cieplną, dużą elastyczność. Stosowane z powodzeniem jako wypełnienia izolacyjne przestrzeni pieców.

 

 

 

Plastyczne masy izolacyjne

Plastyczne masy izolacyjne Fiberfrax wykonane są na bazie włókien ceramicznych z płynnym spoiwem wysokotemperaturowym. Po wyschnięciu tworzą odporną na temperaturę, izolacyjną strukturę. Służą między innymi do wyłożenia rynien, kadzi i formowania małych elementów izolacyjnych. Stosowane do uszczelniania ubytków i pęknięć materiałów ogniotrwałych.

 


Coating

Masy pokryciowe Coating są wodnymi roztworami do nanoszenia na różne płaszczyzny i spełniają rolę zabezpieczenia powierzchniowego. Składają się z ceramicznie łączonych materiałów ogniotrwałych, wypełniaczy mineralnych i komponentów nieorganicznych. Nakładane przy pomocy pędzla, szpachli lub wałka malarskiego, zabezpieczają przed erozją płynnego metalu.

 

 

Płyty włóknisto – ceramiczne

Płyty Fiberfrax Duraboard formowane na bazie włókien ceramicznych charakteryzują się wysoką odpornością na temperaturę, niskim przewodnictwem cieplnym, wysoką odpornością na wstrząsy termiczne i dobrą odpornością chemiczną. Mają zastosowanie jako nowoczesne, wysokotemperaturowe izolacje.

 

 

Otuliny nadlewów

Otuliny nadlewów wykonywane są na bazie włókien ceramicznych jako osłona termoizolacyjna. Umożliwiają zmniejszenie nadlewów poprzez zabezpieczenie strat ciepła i przedłużenie zasilania płynnym metalem. Osłony zachowują się obojętnie do ciekłego metalu i materiału formy. Zwiększają wydajność procesu.


 

Lekkie łyżki izolacyjne

Łyżki wykonywane są z formowanych próżniowo materiałów izolacyjnych na bazie włókien ceramicznych. Zaletą takich łyżek jest brak zwilżalności powierzchni płynnym metalem oraz znikome odbieranie ciepła z płynnego metalu. Ewentualne ubytki lub uszkodzenia mogą być uzupełniane plastyczną masą ogniotrwałą.

1Unifrax