MK

Badania jakości metalu

 

Firma MK AL-Schmelze-Messtechnik jest wyspecjalizowana w rozwoju, konstrukcjach, wykonaniu, sprzedaży, uruchomieniach, konserwację i kalibrowaniu urządzeń do prób gęstości, systemów termo analizy do kontroli stopionego aluminium i urządzeń do określania zawartości gazów w rdzeniach.

1MK