Hydro-System

Proces zmiękczania wody

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z niej kamienia odpowiedzialnego z twardość. Proces uzdatniania zachodzi w wymiennikach jonowych, w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez złoże jonowymienne.
Regeneracja złoża odbywa się roztworem chlorku sodu NaCl (sól). Podczas tego procesu usuwane są jednocześnie jony żelaza, manganu i amoniaku.

W skład typowego zestawu uzdatniania wchodzi:

  • 1 głowica podwójna elektroniczna
  • 2 butle regeneracyjne
  • 1 zbiornik solankowy, dopasowany do wydajności
  • złoże dobrane do parametrów wody

Zestaw filtracyjny w układzie chłodzenia

Zanieczyszczenia wody obiegowej można usuwać w automatycznych filtrach samo-płuczących. Przepływająca przez wielowarstwowe złoże, zanieczyszczona woda pozostawia zanieczyszczenia na złożu filtracyjnym. Po zapełnieniu złoża, uruchomione zostaje płukanie złoża.

Stacja składa się z butli filtracyjnej, ze złożem wielowarstwowym, oraz sterującej głowicy elektronicznej. Stacja zabudowana jest w obiegu wody chłodzącej. Głowica elektroniczna reguluje i załącza automatycznie przepłukiwanie złoża. Zrzuty wody i dopuszczaniu wody uzdatnionej powoduje ciągłą korektę wartości PH.

  • 1 pojedyncza głowica elektroniczna
  • 1 butla filtracyjna
  • złoże wielowarstwowe, dobrane do parametrów instalacji wodnej

Serwis

Serwis wykonywany jest co pół roku i obejmuje kontrolę pracy systemu, regulację głowicy i uzupełnienie złoża. Co pewien czas należy w układzie dodawać do zbiornika solankowego sól, potrzebną do wymiany jonowej w procesie regeneracji złoża.

 

Wraz z firmą Hydro-System dobierzemy system idealnie do Państwa potrzeb !

 

1Hydro-System