Promet

Preparaty chemiczne przy odlewaniu metali nieżelaznych

 

Środki w postaci granulatu, do pokrywania, czyszczenia i odżużlania aluminium i jego stopów

ECOSAL AL 113.M Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do aluminium i jego stopów, lekko egzotermiczny, z dobrym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 113.S Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do aluminium i jego stopów, lekko egzotermiczny, z dobrym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 140 G Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do aluminium i jego stopów, średnio egzotermiczny, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 119 Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania stopów AlMg o zawartości > 2% Mg, lekko egzotermiczny, bez komponentów zawierających Na

 

Środki w postaci proszków, do pokrywania, czyszczenia i odżużlania aluminium i jego stopów

ECOSAL AL 101 Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do aluminium i jego stopów, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 103.S Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do aluminium i jego stopów, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 123 Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do stopów aluminium ponadeutektycznych, nieznacznie egzotermiczny, bez wydzielania Na

ECOSAL AL 127 Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do stopów aluminium trwale zmodyfikowanych, nie wpływający na redukcję Sr

ECOSAL AL 140 Topnik egzotermiczny, silnie reagujący, do aluminium i jego stopów

ECOSAL ALMg 170 Środek do pokrywania, czyszczenia i odżużlania stopów AlMg o zawartości > 2% Mg, lekko egzotermiczny, bez wydzielania Na

 

Topniki w postaci tabletek do specjalnego zastosowania

ECOSAL AL 320 Tabletki do rafinacji i odgazowania aluminium i stopów aluminium, wydzielająca azot

ECOSAL AL 321 Tabletki do rafinacji i odgazowania aluminium i stopów aluminium, wydzielająca azot, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 341 Tabletki do rozdrobnienia ziarna do stopów AlSi oraz AlMg, na bazie soli zawierających tytan-bor, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 366 Egzotermiczne tabletki uszlachetniające do stopów AlSi, do niskich temperatur, na bazie Mg, wydzielające sód.

ECOSAL AL 369 Egzotermiczne tabletki uszlachetniające do stopów AlSi, do wszystkich zakresów temperatur, wydzielające sód, na bazie Al.

ECOSAL AL 363 Tabletki wydzielające sód, do zapobiegania zanikowi efektu modyfikacji

ECOSAL AL 381 Tabletki do zagazowania kąpieli metalu stopów AlSi, o dużym stężeniu, do odlewów kokilowych, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL MG 390 Tabletki do modyfikacji magnezu i stopów Mg, wolne od HCE

 

Topniki w postaci proszku, do specjalnego zastosowania do aluminium i jego stopów

ECOSAL AL 200 Środek czyszczący ściany pieców topialnych i podgrzewczych

ECOSAL AL 29 Mg Preparat do usuwania magnezu z aluminium i jego stopów, ze wzmocnionym działaniem oczyszczającym

ECOSAL AL 291 Egzotermiczny preparat do zasilania nadlewów przy odlewaniu w piasku stopów aluminium

ECOSAL AL 175.1 Preparat do redukcji sodu lub litu z aluminium


Środki do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do cynku, cyny i ołowiu i ich stopów

ECOSAL ZN 481 Preparat do pokrywania, czyszczenia i rafinacji i odżużlania cynku i stopów cynku

ECOSAL SN 483 Preparat do pokrywania, czyszczenia i rafinacji i odżużlania cyny i jej stopów

ECOSAL PB 485 Preparat do pokrywania, czyszczenia i rafinacji i odżużlania ołowiu i jego stopów


Środki w postaci proszku, do pokrywania, czyszczenia i odżużlania do miedzi i jej stopów

ECOSAL CU 401 Preparat do pokrywania, czyszczenia i odżużlania mosiądzu,

ECOSAL CU 420 Preparat do pokrywania, czyszczenia i rafinacji i odżużlania brązów aluminiowych

ECOSAL CU 440 Neutralny preparat do pokrywania, czyszczenia i rafinacji i odżużlania brązów i brązów cynowo cynkowych

ECOSAL CU 460 Granulat pokrywający na bazie węgla do miedzi

ECOSAL CU 470 Koagulator żużla do stopów miedzi

 

Topniki do specjalnych zastosowań dla miedzi i stopów miedzi

ECOSAL CU 503 Preparat pokrywający, oddzielający i smarujący do pionowego odlewania ciągłego miedzi

ECOSAL CU 506 Preparat pokrywający, oddzielający i smarujący do pionowego odlewania ciągłego mosiądzu

ECOSAL CU 510 Tabletki rafinujące do oczyszczenia i odgazowania miedzi i jej stopów

ECOSAL CU 520 Preparat do usuwania siarki ze stopów miedzi

ECOSAL CU 530 Preparat do usuwania aluminium ze stopów miedzi

ECOSAL CU 540 Preparat do usuwania krzemu ze stopów miedzi

ECOSAL CU 550 Preparat do usuwania żelaza ze stopów miedzi

ECOSAL CU 560 Modyfikator rozdrabniający ziarno do mosiądzu, proszek w tubach

ECOSAL CU 590 Egzotermiczna, izolująca zasypka do ocieplania nadlewów do stopów Cu

 

Pokrycia kokilowe ECOLIT do stopów aluminium i stopów miedzi

ECOLIT AL 701 smarujące, przewodzące pokrycie grafitowe

ECOLIT AL 721 smarujące, przewodzące pokrycie grafitowe, z łącznikiem HT

ECOLIT AL 723 drobnoziarniste pokrycie przewodzące

ECOLIT AL 734 gruboziarniste pokrycie przewodzące

ECOLIT AL 741 drobnoziarniste pokrycie izolujące

ECOLIT AL 752 gruboziarniste pokrycie izolujące

ECOLIT AL 760 półizolujące pokrycie tlenkowe

1Promet