Interguss

Odpowietrzanie form maszyn ciśnieniowych, urządzenia i systemy próżniowe oraz materiały wolframowe

 

Wkładki odpowietrzające do form

Odpowietrzanie form maszyn ciśnieniowych może być wykonywane za pomocą:

 • odpowietrzników (przelewek)
 • kanałów odpowietrzających
 • stalowych bloków odpowietrzających
 • wkładek ze stopów miedzi
 • układów próżniowych

Firma Interguss oferuje doskonałe rozwiązania w tym zakresie.

Wkładki SVent CVent, MiniVent i OptiVent to idealne rozwiązanie do każdego systemu odpowietrzeń form maszyn ciśnieniowych przy odlewaniu aluminium, magnezu i cynku. Połączenie doskonale przewodzącego materiału z miedzi berylowej, z wkładem wolframowym , odpornym na ścieranie i erozję płynnego metalu zapewnia optymalne efekty odpowietrzania. Wkładki mają zoptymalizowaną formę geometryczną.

Zastosowanie wkładek umożliwia uzyskanie lepszej jakości odlewów:

 • zminimalizowanie porowatości gzowej
 • podwyższenie właściwości mechanicznych
 • możliwość obróbki cieplnej odlewów
 • możliwość spawania odlewów
 • zmniejszenie ilości braków

Zastosowanie wkładek umożliwia lepsze zabezpieczenie procesu:

 • zmniejszenie ciśnienia wtrysku
 • mniejsze obciążenie maszyny
 • zredukowane zużycie formy
 • brak przetrysków na podziale formy

 

Urządzenie próżniowe TopVac ®

Urządzenia próżniowe TopVac® do procesu zimno- i gorącokomorowego przekonują jakością i wydajnością. Mogą być sterowane w optymalny dla procesu sposób, dwie maszyny ciśnieniowe lub odpowietrzanie formy i komory. Wybrane komponenty gwarantują maksymalną ewakuację i minimalną konserwację. Krzywe próżniowe będą pokazywane i zapamiętywane w celu zabezpieczenia jakości procesu. Parametry można ustawiać i kontrolować, przy pomocy ekranu dotykowego , niezawodnie i w sposób wyjątkowo przyjazny dla obsługi.

TopVac® - niezbędny w codziennym stosowaniu - mierzy (strumień objętościowy i ilość powietrza), reguluje (prędkość odpowietrzania), steruje (SIMATIC S7-300 SPS), rozpoznaje (analiza błędów).

Wolfram - materiał dla odlewnictwa

Stopy wolframu posiadają wyjątkowe właściwości mechaniczne i fizyczne. Dlatego też zwracają się już po krótkim czasie koszty ich zastosowania, poprzez wydłużenie żywotności narzędzi, wydłużonych cykli międzyremontowych a także przez zwiększenie się produktywności.

Materiał W 75 W 80 W 85
Przewodność cieplna W/mK 75 80 85
Wydłużenie termiczna 10-6 1/K 5,3 5,6 5,0
Wytrzymałość na zrywanie MPa 990 870 800
Granica plastyczności MPa 610 620 600
Wydłużenie przy zrywaniu % 8 20 5
Twardość HB 30 295 285 320
Moduł elastyczności GPa 338 360 385
Wytrzymałość na ściskanie MPa 4000 4050 3800

Materiały wolframowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w narzędziach dla odlewnictwa aluminium i stopów miedzi. Narzędzia odlewnicze a więc suwaki, rdzenie i wkłady wykonane ze stopów wolframowych posiadają znacznie wyższą żywotność, aniżeli wykonane ze stali narzędziowej.